Otaqlar-Bir nəfərlik                                  

-İki ayrı yataqlı standart

-Bir böyük yataqlı standart

-Üç tək yataqlı standart

-İki otaqlı “Lüks”